استدلال

من سانسور می کنم! پس هستم!

من سانسور می شوم! پس هستم!

ما سانسور می شویم! پس هستیم!

/ 3 نظر / 41 بازدید
اردشیر

یعنی اون استدلالت تو حلقم! :دی

سلیمه

دکارت کجاست که ببینه یه نفر یه چیزی گفته بهتر از حرف اون!؟ [لبخند]

کاظم

زیبا و بجا