هنوز

خواب چون درفکند از پایم
خسته
                  می‌خوابم از آغاز غروب

لیک آن هرزه علف‌ها که به دست
ریشه‌کن می‌کنم از مزرعه روز
می‌کَنم‌شان شب،
                  در خواب هنوز

                                 « شاملو »

 

/ 10 نظر / 20 بازدید
آیدا

آفتاب ای آفتاب! به عصر زیبای من بتاب... و من همه اسباب این لحظه را برمیگیرم و خود را در قلمروی گرم تو جای میدهم. آغوش بی ملاحظه گرمت را به پهنای این کره خاکی تجربه کرده ام و خوب میدانم که چه اندازه قابل اعتمادی تو. آمیزش ذرات گرم وجود تو با پوستم پچ پچه دو دوست قدیمی ست و منم تشنه دوستیهای قدیمی... گرم میشوم گرم میشوم و پر. گرم و جاری... سرمای درونم جان میدهد.

شملک

ای کاش داوری در کار در کار ...

اردیبهشت

حامد جان وبلاگ را برای نوشتن شعر از این و آن که راه نمی اندازند... چیه هی علف می کنی علف میکنی... [عصبانی]

اردیبهشت

وبلاگت را به روز کن[شیطان]

اردیبهشت

زود باش [دست]

این یعنی روحیه مبارز . خوابش هم عین بیداری است. این یعنی حامد[لبخند]

خسته

همین که مینویسی ومیخوانید .در بن بست کج و پیچ زندگی باز هم غنیمت است. البته به قول اردیبهشتی کمی خلاق تر بهتر بیشتر بنویس منتظرم عزیز جان. درود بر این روحیه مبارز و روح مهربان

نیما

وقتی این شعر را خوندم کنجکاو شدم بیشتر در مورد آنچه در ذهنت گدشته وقتی این را نوشتی بدونم . ای کاش در ادامه اش چند خطی هم مینوشتی. خوب بخوابی رفیق

شملک

چه شعر قشنگی بود از شاملو