می گذرد

بعله!
روزگار را می گویم.
تکه نانی هست
و سر سوزن ذوقی
و وبلاگی
          که سالی یکبار به روز می شود!
و حافظه ای
          که از ملودی ها سر می رود!
و خدائی ...
          که همین دور و براست!
و تغییر و تغییر و تغییر
تند، تند و تند!
می گذرد!

/ 2 نظر / 77 بازدید
اردشیر

خوبه. تغییر خوبه. همیشه خوبه.