هوایی

هوای پاییز
هوای لغزیدن آرشه است
روی بم ترین پرده های کمان
و درّاب های سه تار در نوا
و حنجره ای  که بخواند:

ای یار ما، عیّار ما، دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما

 

/ 3 نظر / 43 بازدید
سلیمه

دلم برگ پاییزی خواست یهو. یاد پارک ملت خودمون افتادم. دلم تنگ شد.

کاظم

در گل نشسته پای دل