ساز خاموش

بزن آن پرده اگر چند ترا سيم از اين ساز گسسته
بزن اين زخم اگر چند در اين کاسه تنبور نماندست صدايي

بزن اين زخمه
بر آن سنگ
بر آن چوب
بر أن عشق
که شايد
          بردم راه بجايي

پرده ديگر مکن و زخمه به هنجار کهن زن
لانه جغد نگر
کاسه آن بربط سُغدي ز خموشي
نغمه سر کن که جهان تشنه آواز تو بينم
چشمم آن روز مبيناد
         که خاموش در اين ساز تو بينم

نغمه تست بزن آنچه که ما زنده بدانيم
اگر اين پرده بر افتد
         من و تو نيز نمانيم
اگر چند بمانيم و بگوئيم همانيم
. . .
بزن آن پرده اگر چند ترا سيم از اين ساز گسسته
بزن اين زخم اگر چند در اين کاسه تنبور نماندست صدايي

----------------------

شعر از استاد شفيعی کدکنی.
اين کلام در آخرين قطعه آلبوم ساز خاموش با صدای استاد شجريان اجرا شده.

/ 2 نظر / 54 بازدید
شيما

شعر زيبايی بود از خودتونه؟

mahdi

چه می‌کنه اين شعر زيبا با آن صدای دلنشين....