موسیقی

میدانم اگر کشف نشده بود، کشف اش می کردم. یا اگر اختراع نشده بود، اختراع اش می کردم. می دانم اگر نبود می دانستم که یک چیزی کم است که نیست و باید باشد.

تمام لحظه هایی که در کنارش هستم را دوست دارم.

/ 3 نظر / 23 بازدید
اردشیر

خوندم و حال کردم. چند وقتی بود موسیقی گوش نمی کردم. الآن دو ماهه که باید هر روز گوش کنم وگرنه شب خوابم نمی بره پست قبلی رو خوندم. نوشتی امشب اولین شب پاییزه. دلم برات تنگ شد، یهو! شبای سایت و پروپوزال نویسی و دهن سرویسی! [چشمک]

اردیبهشت

مطمئنم که کشفش می کردی... البته اگر آنوشا قبل از شما کشفش نمی کرد [لبخند]